Integratieve Kindertherapie Zierikzee

Vergoedingen

Vergoedingen:
Verschillende zorgverzekeraars vergoeden (een gedeelte van) de therapie. Raadpleeg uw zorgpolis of vraag uw zorgverzekeraar naar de vergoedingen. De therapie valt onder alternatieve/complementaire hulp.
Ik ben opgenomen in het register GegevensBeheer Zorgverleners (AGB-Zorgverleners) dit is een register waarin gegevens van zorgverleners in Nederland worden vastgelegd. Deze gegevens zijn voorzien van een unieke codering, de AGB-code.

-Kinderen die met een ziekte,stoornis of handicap toch aan het reguliere onderwijs deelnemen, kunnen recht hebben op een ‘rugzakje’’. Dit ‘rugzakje’ kan gebruikt worden om de therapie te vergoeden.
-Indien aan de klachten van uw kind een DSM-4diagnose is verbonden, kunt u een PGB (persoonsgebonden budget)aanvragen waaruit therapie vergoed kan worden.
-Er bestaat een mogelijkheid om de gemaakte kosten voor kindertherapie af te trekken bij uw belastingaangifte als “bijzondere ziektekosten”.
-Wanneer u een inkomen heeft op bijstandsniveau kunt u bij de gemeente bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten van therapie. Het gaat hierbij om bijstand voor bijzondere omstandigheden. Hier zijn geen eenduidige richtlijnen voor. Informeer bij uw gemeente.