Integratieve Kindertherapie Zierikzee

Vergoedingen

Vergoedingen:

De praktijk gaat m.i.v. 1 september 2019 werken voor Kindertherapie Olyk  www.Olyk.nl in Middelburg. Dit betekent dat de therapie volledig vergoed gaat worden. Hiervoor is wel een verwijzing nodig bij de huisarts voor: Olyk ; ambulante jeugdhulp,speltherapie of via een verwijzing van de gemeente. 

De kindertherapeut blijft werken vanuit Zierikzee. 

Verschillende zorgverzekeraars vergoeden (een gedeelte van) de therapie. Raadpleeg uw zorgpolis of vraag uw zorgverzekeraar naar de vergoedingen. De therapie valt onder alternatieve/complementaire hulp.
Ik ben opgenomen in het register GegevensBeheer Zorgverleners (AGB-Zorgverleners) dit is een register waarin gegevens van zorgverleners in Nederland worden vastgelegd. Deze gegevens zijn voorzien van een unieke codering, de AGB-code.

-Kinderen die met een ziekte,stoornis of handicap toch aan het reguliere onderwijs deelnemen, kunnen recht hebben op een ‘rugzakje’’. Dit ‘rugzakje’ kan gebruikt worden om de therapie te vergoeden.
-Indien aan de klachten van uw kind een DSM-4diagnose is verbonden, kunt u een PGB (persoonsgebonden budget)aanvragen waaruit therapie vergoed kan worden.
-Er bestaat een mogelijkheid om de gemaakte kosten voor kindertherapie af te trekken bij uw belastingaangifte als “bijzondere ziektekosten”.
-Wanneer u een inkomen heeft op bijstandsniveau kunt u bij de gemeente bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten van therapie. Het gaat hierbij om bijstand voor bijzondere omstandigheden. Hier zijn geen eenduidige richtlijnen voor. Informeer bij uw gemeente.