Integratieve Kindertherapie Zierikzee

Integratieve kindertherapie

Wat is integratieve kindertherapie:

Integratieve kindertherapie is een kortdurende therapievorm speciaal bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. In deze therapie staat het kind centraal en wordt er vanuit verschillende invalshoeken naar het kind gekeken. Er wordt rekening gehouden met de emotionele,fysieke,cognitieve, gedragsmatige, sociale en spirituele eigenschappen.

De therapie gaat uit van de kwaliteiten en de mogelijkheden van het kind en richt zich op het opsporen en wegnemen van de oorzaak van symptomen/klachten. Dat wil zeggen dat wanneer het kind een klacht heeft, bijvoorbeeld slapeloosheid, er gekeken wordt waardoor dit ontstaat. In de integratieve kindertherapie wordt de klacht afgebakend tot een begrensd probleemgebied en wordt het kind geholpen verandering aan te brengen in dit specifieke probleemgebied. Deze verandering kan integreren in het geheel. Ieder kind is daarbij uniek en weet zelf (vaak onbewust) wat zijn of haar probleem is en wat er nodig is om zich weer beter te gaan voelen.

Wat voor het ene kind een probleem is hoeft dat voor een ander kind niet te zijn. Wat dus voor de een oplossing is, hoeft dat niet te zijn voor een ander. Ieder kind is anders en ieder kind dat in therapie komt, krijgt daarom de behandeling die hem of haar past. Het is een flexibele aanpak, die kinderen de mogelijkheid geeft verantwoording te nemen voor hun problemen en deze op eigen, unieke wijze op te lossen.

In de praktijk wordt daarbij allerlei spelmateriaal gebruikt omdat in het spelen zijn/haar denken,voelen en doen zo goed zichtbaar zijn. Voor kinderen is kindertherapie leuk, want zij bepalen zelf de middelen die zij willen gebruiken tijdens de therapie (spelletjes, verkleedkleren,knutselen,tekenen, sprookjes, verhalen etc.)

Bovenstaand proces wordt ondersteund door zes verklarings- en behandelingsmodellen en worden ge´ntegreerd in de therapie en maken dat de therapie aansluit bij het kind en er een behandeling op maat ontstaat. Niet de methode maar het kind staat centraal. Afhankelijk van het kind en zijn of haar problematiek stel ik steeds een andere aanpak samen. In sommige gevallen zal het kind worden doorverwezen naar een arts of andere therapeut. Het kan zijn dat het kind medisch behandeld dient te worden of dat er sprake is van een contra-indicatie voor kortdurende kindertherapie.

De zes verklaring- en behandelingmodellen:
- Medisch model: Hoe uit de klacht zich fysiek? Wat vertelt het lichaam? Welke lichamelijke processen spelen zich in het lichaam.
- Stressmodel; hoe gaat het kind om met spanning? Hoe komt het dat de draagkracht/draaglast niet in evenwicht zijn en wat er moet er vergroot of verkleind worden.
- Transpersoonlijk model; Wie ben je , zingeving en identiteitsvorming.
- Psychodynamisch model; zijn er ervaringen in het verleden die nog verwerkt moeten worden?
- Gedragstherapeutisch model; aanleren van vaardigheden, aan- en afleren van gedrag.
- Communicatiemodel: Hoe verloopt de communicatie met het kind binnen het gezin en de omgeving.

 

Let op! Het telefoonnummer is gewijzigd naar 0113-745706